wakers en dromers

documentaire, 32′, 16 mm, kleur

het nederlands kent 128 woorden voor dijk; een film over het hollandse landschap. een poëtische impressie van de ambivalente houding van nederland tegenover het water.

scenario, montage: annette apon
camera: stef tijdink, marcel prins, e.a.
geluid: paul veld, floor kooij
mixage: jan van santwijk
producent: suzanne van voorst voor ariel film

Wakers en Dromers is een collage over dijken en de mensen die erachter wonen, over een volk dat zijn eigen land maakte, als een park vol regels, bordjes en kanalisering. Een visuele dijkensymfonie. (NRC Handelsblad)

festivals (selectie):
première international documentary filmfestival amsterdam
international film festival rotterdam

categorie: docs

splitsingsdam     afsluiting     kistdam     schaar     overlaatdijk     dijkteen     duinvoetverdediging     dijkmuur     dijkkruin     dijklichaam     dijkring     muraltmuurtje     aanhechtingsdam     bekisting     keerplank     dwarsdijk     stuw     versperringskrib     kaaimuur     landweer     ringwal     leidijk     beer     golfbreker     uiterdijk     walmuur     spekdam     dijkage     nol     afdijking     afsluitdijk     stuwdam     vaartdijk     wierdijk     zeedijk     strekdam     voormuur     keerdam     stormvloedkering     pakdijk     zeewaterkering     kustverdediging     wakerdijk     overslagdijk     boezemkade     wal     zeebreker     zeekering     zeewering     havenhoofd     zeehoofd     scheidingsdam     bloemdijk     bedijking     scheidingskrib     kwelkade     krib     separatiedam     waterwerk     aardedam     bandijk     rivierdijk     schaardijk     schoorwal     zanddijk     aanberming     beschoeiing     muurdijk     steenbekleding     steenbestorting     vloeibord     pier     vloedbord     vloedplankje     schutplank     nooddijk     noodkering     winterkaai     dam     zomerdijkkade     waardijk     muur     rivierwaterkering     winterdijk     nooddam     dijk     meeldijk     geniedijk     hemdijk     afsluitdijkhoofd     oeververdediging     slaperdijk     schenkeldijk     waterkering     grondkering     paalhoofd     kaai     slaper     ringkade     kweldam     schoordijk     ringdijk     keerwand     liniedijk     zomerkade     inlaagdijk     binnendijk     kanaaldijk     kribwerk     omdijking     buitendijk     grasdijk     leidam     schaarwal     zorgdijk     waardijk     uitlaagdijk     omloopdijk     schermkrib     polderdijk     aardewal     vingerling     waker