wakers and dreamers

(wakers en dromers)
documentary, 32′, 16 mm, colour

dutch language knows 128 words for dikes: a film about the dutch landscape and its connection to the water. a poetic impression of the ambivalent relationship the netherlands has with water. centuries of often futile attempts to keep the water out have led to the dutch entering into a strange obligation, ‘in fact, we are morally obliged to like it here.’

script, editing: annette apon
photography: stef tijdink, marcel prins, a.o.
sound: paul veld, floor kooij
dubbing mix: jan van santwijk
producer: suzanne van voorst for ariel film

Wakers and Dreamers is a collage about dikes and the people living behind them, about a nation that made its own land, as a park full of rules, signs and canalisation. A visual dike symphony. (NRC Handelsblad)

festivals (selection):
premiere international documentary filmfestival amsterdam
international film festival rotterdam

category: docs

splitsingsdam     afsluiting     kistdam     schaar     overlaatdijk     dijkteen     duinvoetverdediging     dijkmuur     dijkkruin     dijklichaam     dijkring     muraltmuurtje     aanhechtingsdam     bekisting     keerplank     dwarsdijk     stuw     versperringskrib     kaaimuur     landweer     ringwal     leidijk     beer     golfbreker     uiterdijk     walmuur     spekdam     dijkage     nol     afdijking     afsluitdijk     stuwdam     vaartdijk     wierdijk     zeedijk     strekdam     voormuur     keerdam     stormvloedkering     pakdijk     zeewaterkering     kustverdediging     wakerdijk     overslagdijk     boezemkade     wal     zeebreker     zeekering     zeewering     havenhoofd     zeehoofd     scheidingsdam     bloemdijk     bedijking     scheidingskrib     kwelkade     krib     separatiedam     waterwerk     aardedam     bandijk     rivierdijk     schaardijk     schoorwal     zanddijk     aanberming     beschoeiing     muurdijk     steenbekleding     steenbestorting     vloeibord     pier     vloedbord     vloedplankje     schutplank     nooddijk     noodkering     winterkaai     dam     zomerdijkkade     waardijk     muur     rivierwaterkering     winterdijk     nooddam     dijk     meeldijk     geniedijk     hemdijk     afsluitdijkhoofd     oeververdediging     slaperdijk     schenkeldijk     waterkering     grondkering     paalhoofd     kaai     slaper     ringkade     kweldam     schoordijk     ringdijk     keerwand     liniedijk     zomerkade     inlaagdijk     binnendijk     kanaaldijk     kribwerk     omdijking     buitendijk     grasdijk     leidam     schaarwal     zorgdijk     waardijk     uitlaagdijk     omloopdijk     schermkrib     polderdijk     aardewal     vingerling     waker